WORKSHOP: PRE – DEPARTURE: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG DU HỌC ANH – ÚC

Ngày 09/06 vừa qua, AMOLI đã tổ chức thành công buổi Workshop: PRE – DEPARTURE: “Chuẩn bị Hành trang Du học Anh – Úc” với sự chia sẻ của diễn giả Nguyễn Diệu Thuần và các bạn học sinh theo dõi buổi Workshop trực tuyến. […]