Chính phủ Úc thay đổi yêu cầu visa du học: từ GTE (Genuine Temporary Entrance) sang GS (Genuine Student)

Từ 23/03/2024, yêu cầu GTE sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi GS cho visa du học Úc. Tất cả sinh viên quốc tế nộp đơn xin thị thực visa (Subclass 500) bắt buộc phải thể hiện được những tiêu chí sau trong mẫu đơn […]