BAN CỐ VẤN

MÔ TẢ

NGUYEN DIEU THUAN

Cố vấn Đại học, Học bổng 10+ năm kinh nghiệm Tư vấn Giáo dục, Du học và Hướng nghiệp

 • Cố vấn Đại học, Học bổng
 • 10+ năm kinh nghiệm Tư vấn Giáo dục, Du học và Hướng nghiệp
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh – Đại học Essex (Anh quốc) với học bổng 70% học phí
 • Chứng chỉ Huấn luyện Nghề nghiệp chuyên nghiệp bởi PARW/CC (Mỹ)
 • Học bổng MBA – trường ĐH Lancaster, Leeds, Essex và Clark (UK & US)
 • Học bổng Nhà lãnh đạo tương lai Trường Đại học Nottingham và New Castle (UK)
 • Giải thưởng Dragon Den của Quỹ Khởi nghiệp Essex Startups
 • Đồng sáng lập và CEO, Spark On

NGUYEN DIEU THUAN

Cố vấn Đại học, Học bổng 10+ năm kinh nghiệm Tư vấn Giáo dục, Du học và Hướng nghiệp

 • Cố vấn Đại học, Học bổng
 • 10+ năm kinh nghiệm Tư vấn Giáo dục, Du học và Hướng nghiệp
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh – Đại học Essex (Anh quốc) với học bổng 70% học phí
 • Chứng chỉ Huấn luyện Nghề nghiệp chuyên nghiệp bởi PARW/CC (Mỹ)
 • Học bổng MBA – trường ĐH Lancaster, Leeds, Essex và Clark (UK & US)
 • Học bổng Nhà lãnh đạo tương lai Trường Đại học Nottingham và New Castle (UK)
 • Giải thưởng Dragon Den của Quỹ Khởi nghiệp Essex Startups
 • Đồng sáng lập và CEO, Spark On

NGUYEN DIEU THUAN

Cố vấn Đại học, Học bổng 10+ năm kinh nghiệm Tư vấn Giáo dục, Du học và Hướng nghiệp

 • Cố vấn Đại học, Học bổng
 • 10+ năm kinh nghiệm Tư vấn Giáo dục, Du học và Hướng nghiệp
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh – Đại học Essex (Anh quốc) với học bổng 70% học phí
 • Chứng chỉ Huấn luyện Nghề nghiệp chuyên nghiệp bởi PARW/CC (Mỹ)
 • Học bổng MBA – trường ĐH Lancaster, Leeds, Essex và Clark (UK & US)
 • Học bổng Nhà lãnh đạo tương lai Trường Đại học Nottingham và New Castle (UK)
 • Giải thưởng Dragon Den của Quỹ Khởi nghiệp Essex Startups
 • Đồng sáng lập và CEO, Spark On