Chương Trình Lãnh Đạo Trinity

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC TIẾN SĨ TỪ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO TRINITY 2024

Chương trình học bổng toàn phần Trinity Leadership là cơ hội tuyệt vời để mọi người từ khắp nơi trên thế giới nâng cao tư duy và kỹ năng bắt nguồn từ đức tin và giá trị, thúc đẩy khả năng lãnh đạo hiệu quả […]