ULAW

HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ – CAREER CHANGER SCHOLARSHIP ĐẾN TỪ THE UNIVERSITY OF LAW

Hiện nay, the University of Law đang đầu tư tới 2 triệu bảng Anh để giúp sinh viên đạt được tham vọng cá nhân, với hàng loạt các chương trình học bổng. Tiêu biểu trong đó không thể không nhắc đến học bổng lên tới […]