chứng minh tài chính

Canada tăng mức chứng minh tài chính, dừng ba chương trình thí điểm dành cho du học sinh

Từ ngày 7.12.2024, Bộ Di trú Canada đã thông báo một loạt các biện pháp mới ảnh hưởng trực tiếp đến Du học sinh quốc tế, đặc biệt là Du học sinh Việt Nam. Các điểm chính bao gồm việc tăng mức yêu cầu chứng […]