Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á (SEAYLP) 2024

CHƯƠNG TRÌNH THỦ LĨNH THANH NIÊN ĐÔNG NAM Á (SEAYLP) 2024

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á 2024. Đây là chương trình phù hợp cho các bạn học sinh lớp 10, 11 và giáo viên các trường trung […]