giấy phép học tập

CANADA: CHÍNH PHỦ ÁP ĐẶT GIỚI HẠN VỀ SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP HỌC TẬP CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Ngày 22/1/2024, Chính phủ Canada đã công bố những biện pháp quan trọng nhằm kiểm soát sự gia tăng đột ngột của sinh viên quốc tế và giảm áp lực lên hệ thống nhà ở và dịch vụ tại Canada. Cùng AMOLI cập nhật những […]