PTE Core

PTE CORE ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO LÀM VIỆC, ĐỊNH CƯ CANADA 

1. Cập nhật mới về chứng chỉ PTE tại Canada Theo cập nhật mới nhất vào 30/01/2024, Bộ Di Trú Canada (IRCC) đã chính thức áp dụng bài thi PTE Core để chứng minh năng lực Anh ngữ trong việc thực hiện hồ sơ định […]