Học bổng First Class lên tới £5000 tại The University of Law

Nhân dịp nhập học vào kỳ tháng 01/2024, Đại học Luật (ULAW)

QUỸ HỌC BỔNG OBAMA (OBAMA FOUNDATION FELLOWSHIP)

Hiện nay, có rất nhiều quỹ học bổng được xây dựng lên

CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG THẠC SĨ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

✨Bạn đang mong muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp học tập

WORKSHOP: CẨM NANG XÂY DỰNG PROFILE VÀ SĂN HỌC BỔNG

Ngày 21/7 vừa qua, buổi workshop “Cẩm nang xây dựng Profile &

HỌC BỔNG BRITISH COUNCIL IELTS PRIZE 2023

Với tầm nhìn tạo điều kiện bình đẳng trong việc tiếp cận