CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VISA ÚC 485

Những thay đổi này được dự tính sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 1/7/2024

Độ tuổi tối đa cho ứng viên Post-Vocational Education Work stream giảm xuống còn tối đa 35 tuổi, ngoại trừ người có hộ chiếu Hong Kong và British National Overseas có thể đến 50 tuổi.

Ứng viên Post-Vocational Education Work stream có thể ở lại tối đa 18 tháng, người có hộ chiếu Hong Kong hoặc British National Overseas có thể ở lại 5 năm.

Độ tuổi tối đa cho ứng viên Post-Higher Education Work stream giảm xuống còn tối đa 35 tuổi, ngoại trừ thạc sĩ nghiên cứu, tiến sĩ và người có hộ chiếu Hong Kong và British National Overseas có thể đến 50 tuổi.

Thời gian lưu trú cho các bằng cấp trong Post-Higher Education Work stream: Cử nhân tối đa 2 năm, thạc sĩ tối đa 2 năm, tiến sĩ tối đa 3 năm; người có hộ chiếu Hong Kong hoặc British National Overseas có thể ở lại 5 năm.

Second Post-Study Work stream đổi tên thành Second Post-Higher Education Work stream mà không có thay đổi khác.

Source: link

Bình luận